• Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

    Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

Showdown Looms on Federal Spending, Border Wall

U.S. government agencies could run out of operating funds starting on midnight this Friday, December 7th. At issue: President Donald Trump’s proposed border wall. He wants Congress to commit $5 billion for construction of a wall along portions of the U.S.-Mexico border. The migrant caravan that recently attempted to crash the border near Tijuana has…

Will 2019 Bring a Free & Fair Gold/Silver Market?

JPMorgan Chase and a number of other bullion banks are in a whole lot of trouble. Evidence detailing years of rigging markets and swindling clients is piling up. Deutsche Bank pleaded guilty two years ago and forked over hundreds of thousands of documents. John Edmonds, a former JPMorgan trader, entered his own guilty plea last…

Et kontantløst samfunn

Et kontantløst samfunn

Nordmenns kortbruk øker fra år til år, og kontanter har på flere måter utspilt sin rolle i samfunnet. Der bør allikevel finnes en plass for kontanter i fremtiden, da en utryddelse av kontanter vil få konsekvenser langt utover hvilke praktiske utfordringer den enkelte person, selskap eller organisasjon åpenbart vil få. På overflaten vil det meste synes å kunne tilpasses et kontantløst samfunn, men uten kontanter risikerer vi også vår egen selvstendighet.

1 2 3 4
MARKEDSKURSER: