• Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

  Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

  Hjem / Butikk / Kjøpsvilkår

  Kjøpsvilkår

  Avtalevilkår og kjøpsbetingelser for Realverdier.no

  Du må være over 18 år for å bli kunde hos oss.

  Ordrebekreftelse
  Etter at du har trykket «Fullfør», er bestillingen gjennomført og din avtale med Realverdier.no er bindende. Ordrebekreftelse med ordrenummer og betalingsinformasjon er generert og sendt umiddelbart til din registrerte eller oppgitte e-post adresse ved bruk av gjestekassen. Det er ditt ansvar at du har oppgitt riktig e-post adresse på din bestilling.

  Betaling
  Alle ordrer betales forskuddsvis til vår konto 0539.65.28101 (DNB), enten via nettbank eller kontant ved utlevering. Ved utenlandsk bankoverføring skal alle kostnader dekkes av sender/All costs carried by sender. For ordrer som inneholder edelmetaller, må fakturabeløp må være betalt i sin helhet innen 48 timer etter bestilling for å unngå prisendring og forsinkelser. Ordrer over NOK 10 000,- betinger forfall samme dag som avtalen ble inngått. Tidsfrist inkluderer ikke helg og helligdager.

  Ved forsinket innbetaling forbeholder vi oss retten til å endre tilbudt pris. Kunden mottar rekalkulert pristilbud og kan deretter ta stilling til om ordren ønskes effektuert til ny angitt pris. Alternativt vil ordren kanselleres – se punkt «Kansellering av ordre – regress mot markedstap».

  Frakt og levering
  Alle forsendelser er fullforsikret for kjøpesum/fakturabeløp frem til varen er utlevert mottaker om ikke annet er avtalt. Velger kunden selv en forsendelse uten forsikringsdekning eller andre alternative fraktmetoder, skjer det på kundens eget ansvar. Vi erstatter ikke noen form for tap av forsendelser uten forsikring.

  Normal leveringstid etter registrert innbetaling er 3-5 dager hvis varen finnes på hovedlager. Antatt lagerstatus/tilgjengelighet er oppgitt ved utsjekk. Ved stor pågang eller utsolgtsituasjon er beregnet leveringstid 12-16 dager, med forbehold om forsinkede opplysninger om forventet lagerstatus og leveringstid ved utsjekk.

  Kvalitet
  Produkter av edelmetaller er hver for seg garantert i vekt, innhold og renhet av sine respektive produsenter. Produktene er basert på sin substansielle verdi i metallet og ikke på samleverdi, men skal allikevel være i usirkulert kvalitet om ikke annet er avtalt. Kvalitet BU/Brilliant Uncirculated defineres som «Mint State», og betyr at myntene leveres slik dem kommer fra myntverket. Bullion-mynter som primært omsettes for metallverdien har en lavere standard for pregekvalitet og krav for håndtering enn proof-kvalitet ment for samlere. BU-mynter kan derfor ha kontaktmerker, riper og melkeflekker som har oppstått under produksjon eller håndtering og frakt etter produksjon.

  Garanti
  Realverdier.no garanterer at alle våre produkter er ekte, og inneholder den vekt, renhetsgrad og metallinnhold som er oppgitt. Pakkens innhold sjekkes nøye før utsending, og nøyaktig innhold er spesifisert med en pakkseddel. Ved mistanke om feil eller mangler som påvirker metallets verdi bør varene sendes tilbake til oss for inspeksjon. Varene er i 100 % stand når de forlater oss. Transportskader må meldes til transportør umiddelbart etter mottatt leveranse og rapporteres skriftlig til oss snarest for bistand.

  Kansellering/endring av ordre – regress mot markedstap
  Når du trykker «Send ordre» ved utsjekk regnes avtalen som juridisk bindende, og bestillingen kan ikke endres. Ved forsinket eller manglende innbetaling eller om ordren ønskes kansellert etter at bestilling er sendt, vil kunden automatisk faktureres en kanselleringsavgift på kr. 150,- samt evt. negativ differanse i spotpris og/eller valutasvingninger fra registrert bestilling til kanselleringstidspunkt. Eventuell gevinst i markedspris tilfaller Realverdier.no.

  Angrerett
  Kjøp av edelmetallmynter som er godkjent som gyldige betalingsmidler i sitt opprinnelsesland, er å regne som internasjonal valuta og er dermed ikke gjenstand for angrerett selv om kjøpsavtalen er inngått ved fjernsalg. Dette er begrunnet med betydelig risiko for svingninger i markedet som selger ikke rår over.

  Eksempler på hva du ikke kan angre på iht. valuta- og verdipapirlovgivningen

  • Opptak av lån der renten er fast i låneperioden (fastrentelån)
  • Opptak av lån med sikkerhet i fast eiendom (for eksempel i form av pant eller rettigheter)
  • Kjøp av aksjer eller fondsandeler
  • Kjøp av utenlandsk valuta
  • Inngåelse av ulike opsjonsavtaler – for eksempel om rente eller valuta
  • Kjøp av korttidsforsikringer – der varigheten er mindre enn en måned

  Generelt
  Som med alle investeringer, er også edelmetallmarkedet forbundet med risiko for tap. Om du vurderer å kjøpe edelmetaller som investering, anbefales det å undersøke gjeldende markedsstabilitet eller kontakte din finansielle rådgiver. All kommunikasjon, det være seg via nettsiden, e-post og/eller pr. telefon, med Realverdier.no eller representanter herunder, er ikke å betrakte som investeringsråd. Realverdier.no kan ikke gi garantier for gevinst ved kjøp av edelmetaller.

  Force Majeure
  I tilfelle krig, naturkatastrofer, terrorisme, streik, myndighetsbeslutninger, sivil ulydighet, kriminelle handlinger, tredjeparts svikt eller andre forhold utenfor vår kontroll som ikke kan forutsees og påvirker våre forpliktelser og/eller avtalevilkår, vil dette frita partene fra å oppfylle kontraktsvilkår på berørte punkter i gjeldende inngått avtale. Videre forbeholder vi oss retten til å annullere en ordre hvis betaling ikke er utført innen gitt tidsramme, ved ekstraordinære markedssvingninger eller gale opplysninger som følge av datasvikt eller menneskelig faktor.

  Sist oppdatert: 12 september 2016

  MARKEDSKURSER: