• Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

    Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

Hjem / Aktuelle nyheter / China Puts Oil on a Gold Standard

China Puts Oil on a Gold Standard

The Chinese are preparing to launch an oil futures contract denominated in yuan and redeemable in gold. That is very bad news for the petro-dollar and for U.S. hegemony in the oil trade. The ability to sell oil on Chinese exchanges for yuan will take the potency out of U.S. sanctions levied on nations such as Russia and Iran.

Gold in China

The gold backing of those contracts figures to lure participants from around the globe – even those with strong ties to the U.S. This additional enticement will go a long way toward allaying concerns of those who may see the dollar as superior to the yuan in trade.

The move is another sign of the Chinese commitment to ending the dollar’s reign as the world reserve currency.

The oil contract, to be traded on the Shanghai International Energy Exchange, will be the China’s first futures contract which is open to international firms for trading. There is no official word on when the contract will launch, but testing has been underway since July.

            

https://www.moneymetals.com/news

MARKEDSKURSER: