• Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

    Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

Hjem / Aktuelle nyheter / Gold & Silver Update | Horrific Job Losses, Business Failures…

Gold & Silver Update | Horrific Job Losses, Business Failures…

Dear Money Metals friend,

It’s now two months into the pandemic lockdowns, and the once-booming U.S. economy is on ice.

We expect more stock market volatility soon, as the full reality of the horrific job losses and business failures sinks in.

On an encouraging side, more Americans than ever are acting to protect their savings by diversifying into gold and silver bullion coins, bars, and rounds.

Premiums have come back down on certain products, but demand remains very strong. And the supply situation is still tenuous… with many of Money Metals’ competitors still struggling to keep up.

The lowest-cost option for acquiring more ounces is our Vault Metals storage-only offering, where Money Metals customers can obtain gold and silver ounces near spot. And check out some other great items below!

Thank you for your trust,

Stefan Gleason, President

Money Metals Exchange

1-800-800-1865

            

https://www.moneymetals.com/news

MARKEDSKURSER: