Warning: A non-numeric value encountered in /home/realverd/public_html/wp-content/plugins/nm-price-ticker/nm-price-ticker.php on line 115
  • Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

    Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

Hjem / Aktuelle nyheter / How Ted Cruz's Inflation Tax Bill Addresses a Symptom but Not the Cause

How Ted Cruz's Inflation Tax Bill Addresses a Symptom but Not the Cause

Washington, DC (April 13, 2018) – U.S. Senator Ted Cruz (R-Texas) has just announced he will introduce a bill to end taxes on capital «gains» that are simply a result of inflation.

Cruz’s inflation-indexing bill seeks to «expand economic growth and encourage more investment into the economy, helping create more opportunities for hardworking Americans.»

«If you invest a thousand dollars, and then ten years later you sell whatever you have invested in for two thousand dollars, right now, you are taxed on that full gain, ignoring inflation, and ignoring the fact that inflation has eaten away a big chunk of that gain,» Sen. Cruz said.

The Sound Money Defense League lauded the measure for acknowledging the problem created by the official policy of devaluing the purchasing power of the Federal Reserve Note «dollar» and for taking a reasonable first step to addressing it.

«Because of inflation, much of what is taxed as capital gains is not a real gain, but rather a nominal gain created by the Federal Reserve System through its policy of serial devaluation,» said Jp Cortez, Policy Director at the Sound Money Defense League.

«We praise Senator Cruz for advancing a bill that addresses a symptom of Federal Reserve currency debasement,» continued Cortez. «However, the fundamental solution is a return to sound money in America, i.e. gold and silver, as intended by our nation’s Founding Fathers.

«Until we strip central bankers of their abusive power to create money out of thin air, our nation’s investors, savers, pensioners, and wage-earners will be robbed of their assets through the insidious inflation tax. «

            

https://www.moneymetals.com/news

Som en konsekvens av Tollvesenets myndighetsvedtak av 20 juni 2018, er Realverdier.no tvunget til å avvikle all virksomhet på ubestemt tid. Les mer under "AKTUELT". Avvis

MARKEDSKURSER: