• Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

  Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

  Hjem / Om våre produkter

  Om våre produkter

  Alle våre hovedprodukter er mynter med numismatisk verdi og dermed fritatt merverdiavgift, jf. mval. §3-6 bokstav d. Dette er et bevisst valg for å kunne tilby edelmetaller til konkurransedyktige priser. Norge har, som eneste land i verden, valgt å ilegge varer som barrer og medaljonger / rounds av edelmetaller med 25 % MVA. Inntil Lov om merverdiavgift på dette punktet endres eller strykes, vil vi foreløpig ikke tilby momsbelagte edelmetaller på fast basis.

  Merverdiavgiftsfritak for mynter

  Når det gjelder innførsel av objekter som er gyldige betalingsmidler i Norge eller i utlandet, gir mval. §3-6 bokstav d og mval. § 3-18 et klart avgiftsfritak, uavhengig av om de skal tjene som samlerobjekt eller ikke, jf. kap. 7, Ot.prp. nr. 2 (2000-2001), side 159 og 166. På side 160 i proposisjonen gis også en klar uttalelse om hva som i denne sammenheng skal anses som betalingsmiddel, ref: 7.2.5.1 Gjeldende rett:

  «Omsetning av sedler og mynter anses etter gjeldende rett som varesalg når de skal tjene som samlerobjekt, men slik omsetning er unntatt fra avgiftsplikt når myntene eller sedlene er eller har vært gyldige betalingsmidler, jf. merverdiavgiftsloven § 5 nr. 6 bokstav d og § 2 tredje ledd.»

  Last ned Merverdiavgiftsreformen 2001 (.pdf)

  Om myntene

  Mynter er av flere årsaker det absolutt beste alternativet for privatpersoner som ønsker å eie edelmetaller:

  • Garantert metallinnhold/renhet
  • Høy likviditet
  • Fritatt merverdiavgift
  • Numismatisk verdi
  • Stort potensiale

  Vårt utvalg av bullion mynter er valgt først og fremst på bakgrunn av pris, etterspørsel og tilgjengelighet. Vi fører flere av verdens mest solgte investeringsmynter i dagens marked, med Silver American Eagle klart på topp. Alle mynter har et garantert metallinnhold og høy pregekvalitet, noe som gir dem god likviditet og anerkjennelse verden over.

  Spesifiserte salgstall for våre tre mestselgende mynter:

  American Silver Eagle (2015) 47000000 ozt
  Silver Maple Leaf (2015) 36141061 ozt
  Silver Vienna Philharmonic (2015) 7300000 ozt

  Kilder: The United States Mint / Royal Canadian Mint / Austrian Mint

  Myntene er lovlige betalingsmidler i sine hjemland med en valør på henholdsvis USD $1, CAD $5 og EUR €1.5, og er dermed fritatt merverdiavgift i Norge. Samlet solgte disse myntene i 2015 over 90 millioner enheter på verdensbasis.

  U.S. Mint preger og omsetter Silver Eagle via godkjente distributører. Silver Eagle har solgt godt siden introduksjonen i 1986, og i 2015 ble det satt rekord med over 47 millioner solgte mynter.

  Royal Canadian Mint ble stiftet 2 januar 1908, og har som mål å være verdens beste myntverk. Silver Maple Leaf regnes som en suksess siden introduksjonen i 1988, og har siden 2005 opplevd en enorm økning i etterspørsel.

  Silver Wiener Philharmoniker ble sluppet på markedet i 2008 av Austrian Mint, ett av verdens eldste og mest velrennomerte myntverk. Mynten ble godt mottatt og raskt anerkjent som en sterk «bullion» mynt, og er helt klart å regne som en seriøs utfordrer til sine mer kjente konkurrenter.

  MARKEDSKURSER: