• Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

  Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

  Hjem / Platina & Palladium

  Platina & Palladium

  Økende industriell etterspørsel har gjort platina og palladium til populære investeringsmetaller. Noen av de viktigste bruksområdene inkluderer:

  • Katalysatorer
  • Brenselsceller
  • Oljeraffinering
  • Tannpleie
  • Medisinsk behandlig

  Pr. i dag lagerfører vi kun et beskjedent antall mynter av platina eller palladium. Leveringstid for større antall av disse myntene vil normalt være 14 dager. Bruk vårt kontaktskjema her eller send din henvendelse direkte til salg@realverdier.no.

  Litt om Platina og Palladium
  Platina, som er i nær slekt med gull og sølv, er et enestående metall med unike egenskaper. Tilførsel er meget begrenset og mynter av platina er etterhvert vanskelig å få tak i. Det er foretatt beregninger som viser at alle reserver av platinum ville vært borte innen ett år om all utvinning skulle stanset i dag. Til sammenligning ville dagens gullreserver vart omtrent 25 år. Investorer som ønsker usirkulerte mynter av siste årgang må forvente å betale mye mer i påslag enn for mynter av eldre årgang.

  Palladium er søsteren til platina og er et «nobelt metall» (medlem av platinumfamilien). Lik platina har palladium også en rekke unike egenskaper som sikrer det en plass i industrien og som et investeringsobjekt. Dette fascinerende metallet har sterke bånd til platinum både i egenskaper og historie. Allikevel er der viktige fysiske egenskaper og andre elementer som skiller disse to metallene fra hverandre, som tilbud/etterspørsel og rådende markedssituasjon. Pr. i dag er det kun Canada og Russland som produserer investeringsmynter av palladium.

  For mer info om platina og palladium, se:
  Wikipedia – Palladium
  Wikipedia – Platina

  MARKEDSKURSER: