• Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

    Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

Hjem / Blogg / Skatteetaten omgjør tolletatens vedtak

Skatteetaten omgjør tolletatens vedtak

Skatteetaten omgjør tolletatens vedtak og innrømmer refusjon for utlagt mva. ifm. innførsel av bullion sølv- og gullmynter:


Hei,

Jeg behandler herved din klage på vedtak fra toll vedrørende innførselsmerverdiavgift på diverse mynter.

Skattekontoret har valgt å omgjøre vedtaket fra toll og innrømme virksomheten refusjon. Det bes derfor om at kontonummer for utbetaling av innbetalt innførselsmerverdiavgift sendes omgående.

Vedtak vil bli sendt så snart kontonummer er sendt og vedtaket ferdigstilles.

Med hilsen
(Saksbehandler)
Skattejurist
Skatteetaten

(Skattekontorets vedtak om omgjøring av fastsetting (medhold).pdf)

Betyr dette at Realverdier.no vil gjenoppta virksomheten?

Dessverre. Vedtaket fra Tollvesenet i fjor sommer gav enorme konsekvenser for vår lille bedrift. Total innførsels- og omsetnings-stopp over en periode på 14 mndr. er vanskelig å ta igjen. Utløpte lisenser, avtaler, kontrakter og tillatelser må gjenopprettes for videre drift. Kostnadene og andre ressurser forbundet med dette er ikke ubetydelige.

Nettsidene er overført til en mer passiv server, og vil fungere som memorial inntil videre. Hvem vet, kanskje vil Realverdier.no oppstå igjen en gang i fremtiden?

Vi avslutter med å gratulere oss selv med hva som føles som en seier mot byråkratiet. Denne saken bør skape presedens for senere, lignende saker, og bidra til at andre ikke opplever videre problemer med innførsel av gull- og sølvmynter til Norge, enten det gjelder privat eller bedrift.

Takk til alle våre kunder siden 2005 – det har vært en fornøyelse å betjene dere alle sammen!

Med alltid vennlig hilsen,
Joakim O. Saunes
Daglig leder

 

Siste fra bloggen
MARKEDSKURSER: