• Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

  Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

  Arkiv for Gull

  Konspirasjoner om gull & sølv

  Konspirasjoner om gull & sølv

  Min historie begynner, som de fleste monetære historier, i 1913 med etableringen av Federal Reserve Bank i USA og når gull og sølv fremdeles var de mest verdsatte monetære eiendeler i verden. Jeg utelater alle tidligere tilfeller av bankenes monetære pengemanipulasjoner selv om det har vært mange slike mindre tilfeller før 1913.

  Sølv vs. Gull

  Sølv vs. Gull

  Mange tenker kanskje først og fremst på gull når det kommer til «hard valuta». Allikevel er det sølv som har vært mest brukt som penger; sølv har fungert som penger i århundrer for langt flere mennesker og sivilisasjoner enn hva gull har gjort. På 14 forskjellige språk betyr «sølv» det samme som «penger».

  MARKEDSKURSER: